facebook

Adakezelesi tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: információs törvény) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, tehát az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelő neve, elérhetőség

Cég neve: FAVIS Group Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-191055

Székhely: 1027 Budapest, Bem J. u. 9.

Tel: 06-30/6196069

E-mail: info@favisgroup.hu

Kapcsolattartó: Gut Imre ügyvezető

Az adatkezeléssel érintettek köre

A FAVIS Group Kft. fontosnak tartja ajánlatkérői adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését.  A FAVIS Group Kft. az ajánlatkérőinek az adatait az ajánlatkérés és a későbbi kapcsolattartás érdekében tárolja. Adatait kizárólag a FAVIS Group Kft. mindenkori közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló vállalkozás és közvetlen vagy közvetett tulajdonos vállalkozásának adhatja tovább. Ekkor azonban, az érintett vállalkozások a FAVIS Group Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Kezelt adatok köre

Regisztrációs adatok

Ajánlatkérőinknek az ajánlatkérés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (kötelezően: név, telefonszám és e-mail cím; nem kötelezően: cégnév). Ezeket az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel és az ajánlatkérés teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Kollégánk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse az ajánlatkérést.

Az ajánlatkérő az ajánlatkérés során hozzájárul, hogy részére bizonyos időközönként hírlevelet küldjünk e-mailben. Szolgáltató lehetőséget biztosít a rendszerről való leiratkozáshoz.

Az ajánlatkéréssel kapcsolatos tájékoztatás

A FAVIS Group Kft. ajánlatkérőit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon vagy SMS segítségével.  Javasoljuk, hogy teljes körű adatokat adjon meg, hogy kollégánk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megkeresésével kapcsolatban.

A regisztráció megszüntetése

A FAVIS Group Kft. lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a FAVIS Group Kft. nyilvántartásából.

Ehhez kérjük, küldjön egy, a „Regisztráció megszüntetése” tárgyú e-mailt az info@favisgroup.hu címre, amelyben pontosan tüntesse fel az ajánlatkéréskor megadott e-mail címét és nevét!

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az ajánlatkérés teljesítése során az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése és az ajánlat teljesíthetőségének biztosítása.

Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

Ezekben az esetekben az adatkezelő 3 munkanapon belül az adatkezeléssel érintett adatait a nyilvántartásból törölni köteles.

Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését,

c) kérheti személyes adatainak törlését,

d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

e) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat

Az adatvédelmi nyilvántartás

Adatkezelés nyilvántartási száma:

– NAIH-78086/2014.

Döntsön jól, lépjen velünk kapcsolatba, hogy segíthessünk!

Ajánlatkérés

Mikor kereshetjük?

Melyik szolgáltatásunk érdekli?